Gọi người yêu đi ăn theo cách tinh tế

Khi đã đói, đừng nhiều lời làm gì, ứng dụng này sẽ giúp bạn “khè” một cái là người yêu phải có mặt đón bạn đi ăn ngay. ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU Lớn rồi, ai cũng bận, lắm khi đói thật là…

Connect

Stay in the Loop

Tech News

Gọi người yêu đi ăn theo cách tinh tế

Networker’s

Gọi người yêu đi ăn theo cách tinh tế

Khi đã đói, đừng nhiều lời làm gì, ứng dụng này sẽ giúp bạn “khè” một cái là người yêu phải có mặt đón bạn đi ăn ngay. ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU Lớn rồi, ai cũng bận, lắm khi đói thật là…

Review MonokaiToolkit 6

Xin chào các bạn, mình là Ong Chăm Chỉ đến từ kênh Ong Đầu Bò, đây là bản tin Bóc phốt ứng dụng mỗi ngày. Sau những chuỗi những ngày mất ngủ và khẩu nghiệp, cuối cùng Anh Nhân cũng đã ra mắt…