Hướng dẫn Tự viết công cụ nhận dạng hình ảnh đơn giản bằng Python

Theo Wiki Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình.


Dưới đây mình xin hướng dẫn các bạn mới học tự mình làm một công cụ nhận dạng hình ảnh đơn giản bằng Python. Dự án này sử dụng các bộ thư viện mã nguồn mở công nghệ máy học có sẵn, nếu bạn có đam mê hãy phát triển theo cách của mình.


I. Cài đặt Python 3 trở lên tại python.org

II. Cài đặt các bộ thư viện mã nguồn mở cần sử dụng bằng pip:
1. Tensorflow
TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở dành cho máy học trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức và hiểu ngôn ngữ

Gõ: pip install tensorflow

2. Numpy

pip install numpy

3. SciPy

pip install scipy

4. OpenCV

pip install opencv-python

5. Pillow

pip install pillow

6. Matplotlib

pip install matplotlib

7. H5py

pip install h5py

8. Keras

pip install keras

9. ImageAI
pip3 install https :// github.com /OlafenwaMoses/ImageAI/releases/download/2.0.2/imageai-2.0.2-py3-none-any.whl
(Xóa dấu cách , vì facebook chặn link từ github whl)

III. Tải xuống hệ thống dữ liệu RetinaNet
https://drive.google.com/…/1n2-xpbNtOp67gquN9BwBXtvhFI…/view

IV. Mở IDLE Python tạo Project mới và nhập đoạn mã sau

from imageai.Detection import ObjectDetection
import os
execution_path = os.getcwd()
detector = ObjectDetection()
detector.setModelTypeAsRetinaNet()
detector.setModelPath( os.path.join(execution_path , “resnet50_coco_best_v2.0.1.h5”))
detector.loadModel()
detections = detector.detectObjectsFromImage(input_image=os.path.join(execution_path , “image.jpg”), output_image_path=os.path.join(execution_path , “imagenew.jpg”))
for eachObject in detections:
print(eachObject[“name”] , ” : ” , eachObject[“percentage_probability”] )

V. Di chuyển file image và file thư việnbạn tải về resnet50_coco_best_v2.0.1.h5 vào cùng thư mục. RUN code và lưu với tên mà bạn thích ( VD : Nhandanghinhanh.py)
sau đó xem kết quả

Vì trình soạn thảo của Facebook khiến cấu trúc code , url thư viện có thể không chính xác. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết gốc


Nguồn: https://vn-z.vn/…/tu-viet-cong-cu-nhan-dang-hinh-anh-don-g…/
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm dự án gốctại https://github.com/OlafenwaMoses/ImageAI

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Tại sao một trình duyệt web lại cần tới những 4 GB RAM để chạy vậy?

Next Post

Câu hỏi: Hackathon là gì? Chúng ta làm gì ở đó? Chơi theo đội phải không? Nếu có, một đội có bao nhiêu người?

Related Posts
Total
0
Share