Hello! We are NorthStudio TTAS., JSC!

About the studio

NorthStudio TTAS., JSC is a company established at the end of 2020. NorthStudio's product development philosophy is community-oriented and builds trust from users.

UI/UX design

Dedicated Development Team

Mobile Application Development

Website Application Development

Cloud-based Service

System Integration

Facebook
Auto Reply: Tính năng mới dành cho hội người bận rộn Việt Nam
Tính năng tự động trả lời tin nhắn là một tính năng mới của extension trong phiên bản lần này. Tại đây bạn có thể quy định các quy tắc với nhiều bộ lọc giúp bạn dễ dàng quản lý việc tự động trả lời tin nhắn.
Continue Reading
Chia sẻ, Facebook
Checkpoint & it’s story: Bạn đã hiểu hết chưa?
Câu chuyện đằng sau checkpoint và liệu nó có đáng sợ như bạn nghĩ? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
Continue Reading
Facebook, Mobile
MonokaiToolkit Feature: Để bí mật được “bật mí” trong vài cú click
Top Reaction & Message là một trong những tính năng nổi trội của MonokaiToolkit đã được chỉnh sửa và hoàn thiện.
Continue Reading

We are very fortunate to work with these amazing partners

Our team is very dedicated

We are a full-service digital company