a

________________

Hướng dẫn sử dụng:

– Nhấn Ctrl+Shift+I, vào link bên dưới copy đoạn mã và paste vào.

– Chạy Script xong thì tiểu sử đã trắng như thể chưa từng lớn.

Chú ý:

– Cẩn thận và tự chịu trách nhiệm khi sử dụng.

– Các post như Avatar, sự kiện trong đời sẽ không bị xóa.

________________

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nstudio.mtoolkit

Link post: https://www.facebook.com/groups/j2team.community/?post_id=845391042459684

 • Tính năng tự động trả lời tin nhắn là một tính năng mới của extension trong phiên bản lần này. Tại đây bạn có thể quy định các quy tắc với nhiều bộ lọc giúp bạn dễ dàng quản lý việc tự động trả lời tin nhắn.

  Continue reading
 • Câu chuyện đằng sau checkpoint và liệu nó có đáng sợ như bạn nghĩ? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

  Continue reading
 • Top Reaction & Message là một trong những tính năng nổi trội của MonokaiToolkit đã được chỉnh sửa và hoàn thiện.

  Continue reading
 • Tính năng tự động trả lời tin nhắn là một tính năng mới của extension trong phiên bản lần này. Tại đây bạn có thể quy định các quy tắc với nhiều bộ lọc giúp bạn dễ dàng quản lý việc tự động trả lời tin nhắn.

  Continue reading
 • Câu chuyện đằng sau checkpoint và liệu nó có đáng sợ như bạn nghĩ? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

  Continue reading

Leave A Comment